Företagsblogg

Att som företag ha en blogg, för att kommunicera med kunderna på ett lite enklare sätt, är en väldigt bra idé. Genom en företagsblogg är det möjligt att låta kunderna kommentera händelser som man skriver om. Man kan låta alla typer av medarbetare skriva i företagsbloggen och på så sätt skapa sig ett försprång gentemot sina konkurrenter.