Intranät

Vi på Seoserver kan bygga upp intranät för att kommunikationen på ditt företag kan ske på ett lättare sätt. Utan bra kommunikation (och ett intranät) blir man lätt lite mindre effektiva på grund av bristande samverkan.