Sociala medier

Marknadsföring via sociala medier blir allt mer populärt. Begreppet ”Social Media” (Sociala medier) har vuxit lavinartat senaste året och är numera en stor del av en seriös internetmarknadsföring. Social Media har oerhört stor genomslagskraft då många personer är involverade.

Marknadsföring via sociala medier

Social media är ett samlingsbegrepp för olika webbplatser och teknologier som används flitigt i syfte att dela med sig information och åsikter. Bloggar, sociala nätverkssidor, bokmärkessidor (Exempelvis Delicious), videowebbplatser och sociala nyhetsportaler är exempel på saker som innefattas i Sociala medier.

Tjänster så som Youtube är ett exempel på en webbplats som erbjuder användarna rätt saker för att klassas som en webbplats under Social Media. Seoserver hjälper dig med detta.