Webbplatsanalys

Vi på Seoserver hjälper dig att utföra en teknisk analys av din webbplats. Vi kallar det webbplatsanalys och vi tittar då på hur din webbplats är uppbyggd. Många tekniska bitar går att rätta till för att framhäva så mycket som möjligt av det relevanta innehållet till Google.

Det vi tittar på:

  • URL-struktur
  • Ramar
  • Flash
  • Internlänkning

Mer information om webbplatsanalyser kommer inom kort.