Microformats

Här kommer vi snart skriva om Microformats och påvisa fördelar med att använda sig av Microformats på sin webbplats.