Så väljer du ett bra domännamn

Ditt domännamn är din identitet på nätet, oavsett om du använder det för att få en personlig e-postadress eller som en adress som pekar på en privat eller ditt företags webbplats. Att välja ett bra domännamn är ofta en väldigt viktig aspekt när det gäller att slå igenom på Internet.

I den här artikeln listas ett antal tips till dig som är på gång att välja ett domännamn till en kommande webbplats.

1. Kort & smidigt

Det är viktigt att domännamnet inte innehållet för många tecken eller stavelser. Ett bra domännamn bör inte innehålla mer än maximalt 20 tecken. Under 10 är ännu bättre och färre än så är givetvis riktigt bra. Man skall dock inte eftersträva korta domännamn utan betydelse, då det kan ge motsatt effekt. Exempel: “www.xmvbd.se” kan knappast jämföras med “www.seoserver.se”

2. Enkelt att komma ihåg

Ett bra domännamn måste gå att komma ihåg. Visst finns det funktioner så man kan bokmärka sidor nu för tiden men att förlita sig på det vore dumt då många internetanvändare använder flera olika datorer. De kan ha en hemdator, en jobbdator och kanske en i sommarstugan. Det är därför extra viktigt att se till så att det är enkelt komma ihåg och gör ett intryck på besökaren så den smidigt kan hitta tillbaka till webbplatsen.

3. Välj rätt toppdomän

Det finns en mängd olika toppdomäner att välja bland och valet av toppdomän har stor betydelse även förom det ska vara enkelt att komma ihåg eller inte. Att använda .biz kanske inte är det bästa valet till ett svenskt företag. Den svenska toppdomänen .se eller .com är att föredra då dessa är de överlägset vanligaste för svenska webbplatser. Genom att använda toppdomänen .se accosieras webbplatsen automatiskt med Sverige medan .com är en toppdomän som är spridd världen över. Exmpel på toppdomäner: .info, .net, .eu, .org .edu

4. Lätt att stava

Ett domännamn som är svårt att stava till ställer bara till med problem. Ett bra domännamn innehåller bara ord som är lätta att uttala och stavas som de låter. Kombinationen av bokstäver är också viktig då det inte får skapas några som helst tveksamheter kring stavningen. Om domänen bygger på nyckelord ska dessa helst vara vardagsord som används i vardagen för att inte göra det svårt för personer som inte har aktuellt språk som modersmål.

5. Beskriva verksamheten

Det är vanligt att domäner innehåller ord som beskriver företagets verksamhet så besökaren, innan de besökt webbplatsen, vet vad som väntar dem. Att låta ett verksamhetsord ingå i domännamnet kan vara mycket taktiskt vid sökmotoroptimering då man då får sin verksamhet i ankartexten eftersom det ingår i domännamnet. Exempel på en domän som innehåller ett verksamhetsord: “www.aspenbadrum.se”

6. Undvik symboler

6.1 Siffror

Det har blivit allt vanligare att använda siffror som bokstäver. Detta bör undvikas i så stor skala som möjligt men domännamn med maximalt tre siffror kan ändå har ett visst värde då dessa kan vara enkla att memorera. Domäner innehållande telefonnummer eller andra numeriska beteckningar är däremot helt förkastliga.

6.2 Bindestreck

Har man en domän som innehåller fler än ett ord kan man använda bindestreck, “-”, för att separera ord. Ur sökmotoroptimeringssynpunkt är detta en bra åtgärd men det är viktigt att man ser till så att det inte ser konstigt ut och att inga missuppfattningar kan ske. Det brukar vara bra att registrera både www.ord1-ord2.se och www.ord1ord2.se vid ett sådant tillfälle.

6.3 IDN-domäner

År 2003 blev det möjligt att registrera IDN-domäner under den svenska toppdomänen .se. Ord som innehåller å, ä och ö bör också undvikas då det gäller val av ord i domäner. Kan du inte undvika detta se till att också registrera domänen utan svenska tecken för att sedan skicka vidare besökarna till EN av domänerna.