WordPress som CMS

Det går hur bra som helst att använda WordPress som CMS (Content Management System). Att bara se WordPress som ett Bloggverktyg anser jag är felaktigt. Det är ett fullfjädrat CMS som kan användas för att bygga upp mycket stora webbplatser utan att behöva kalla det för “blogg”.

Fördelar med WordPress som CMS

Den största fördelen med WordPress är att det är gratis.

Saker som gör att WordPress kan användas som ett CMS:

  • Skapa statiska sidor
  • Man kan ändra URL-struktur
  • Flera plugins gör det ännu bättre att använda WordPress som CMS

Så förvandlar du WordPress till ett CMS

Att använda WordPress som CMS är precis vad vi på Seoserver gör. När man använder WordPress i detta syfte så finns det lite mer saker man behöver tänka på än när man använder det som bloggverktyg. Bland annat så måste du se till så att URL-designen är logisk och visaer ett bra hiarkiskt flöde.

Fler och fler ser möjligheten till att just använda WordPress som CMS och därigenom dra ner på kostnaderna för annar dyra CMS. Visst kan det skilja lite funktionsmässigt men med tanke på hur många som hela tiden skapar nya plugins till WordPress så skulle jag ändå säga att du bör välja WordPress.

Artikeln är skriven av Joakim Green.